ലാലേട്ടന്‍ ഇനി മുതല്‍ പത്മശ്രി ഭരത് ലെഫ്ടനന്റ്റ് കേണല്‍ ഡോക്ടര്‍ മോഹന്‍ലാല്‍

ലാലേട്ടന്റെ തൊപ്പിയില്‍ ഒരു പൊന്‍തൂവല്‍ കൂടി. ലാലേട്ടന്‍ ഇനി മുതല്‍ പത്മശ്രി ഭരത് ലെഫ്ടനന്റ്റ് കേണല്‍ ഡോക്ടര്‍ മോഹന്‍ലാല്‍
Lalettan is now Dr.Mohanlal

posted under |
Newer Post Older Post Home

Google+ Followers

Followers


Recent Comments