Mohanlal Fans Bahrain Free Medical Camp

Mohanlal Fans Online Unti Bahrain -um,  Al-Hilal Hospital Bahrain-um chernnu thozhilaalikalkkayi nadathiya Saujanya Medical Campinte drishyangal 250 il adhikam thozhilaalikalkku saujanya vaidya sahaayam labhichu. Jyothi menon, Faizal FM, Jagath, pramod, rijin, shishanth, ennivar nethrutham nalki.
saamoohya pravarthakaraaya KT Salim, Jyothish Panicker, Anil UK, Aneesh Varghese, Biju ennivar camp sandashichu

Rakshadikari Jyothi menonum , Anil U.K yodumoppam sangadakar

ICRF member K.T. Salim , samoohya pravarthakan Jyothish Panikker ennivar medical camp sandarshichappol

posted under |
Newer Post Older Post Home

Google+ Followers

Followers


Recent Comments